O nás

Poskytujeme prvotriednu stomatologickú starostlivosť. Môžete sa na nás úplne spoľahnúť. Pacientov ošetrujeme v príjemnom prostredí bez zbytočného čakania.

V rámci našej spoločnosti prevádzkujeme päť stomatologických ambulancií, internú a diabetologickú ambulanciu. V stomatologickej ambulancii je odborným garantom MUDr. Stanislav Starzyk, CSc. a v internej a diabetologickej ambulancii MUDr. Viera Starzyková.

Spoločnosť STARZYK s.r.o. zaviedla dňom 10. 01. 2007 systém manažérstva kvality  STN ISO EN 9001:2000 a STN ISO EN 9001:2001.

STARostlivosť o zuby

Zalistujte si v internom spravodaji stomatologickej ambulancie STARZYK s.r.o.