Preventívna stomatológia

Systémom pravidelných prehliadok, pravidelnou lokálnou fluoridáciou, profylaktickou defokalizáciou systémom Air Polishing®, minimálne invazívnym mikropreparačným prístupom do kariézneho ložiska metódou Air Abrasion® využívaním špičkových výplňových materiálov o renomovaných svetových výrobcov dosahujeme výrazné zníženie kazovosti chrupu u našich pacientov.

Pečatenie zubov - preventívne výplne

Pečatenie fisúr a jamiek skloviny patria medzi preventívne výplne, ktoré redukujú výskyt zubného kazu v ryhách žuvacích plôch a v jamkách skloviny o cca 72 %. Podstata tejto metódy je aplikácia špeciálnych plastických materiálov, pečatidiel do fisúr a jamôk. Spomínané materiály po stuhnutí uzavrú ryhu a jamku a zabránia tak vzniku zubného kazu. Pečatenie je najúčinnejšie ihneď po prerezaní zuba, alebo do 6 mesiacov od prerezania zuba.

Ak berieme do úvahy fakt, že deti nevykonávajú dokonalú hygienu dutiny ústnej, čo je i pre dospelých ťažká úloha, uvedomíme si, že pečatenie zubov spĺňa dôležitú funkciu spolu s ďalšími preventívnymi metódami v eliminácii zubného kazu na minimum.

Pečatenie zubov u detí má v nemalej miere aj psychologický efekt, dieťa v ordinácií zažije bezbolestné ošetrenie. 

Povinná preventívna prehliadka

Preventívnu prehliadku sú povinný absolvovať každý rok bez ohľadu na to, či majú ťažkosti s chrupom alebo nie. V prípade, že pacient preventívnu prehliadku neabsolvuje v určenom čase, v ďalšom roku poisťovne uhrádzajú len akútne ošetrenie. Preventívne prehliadky sa odporúčajú už u detí od jedného roku, aby sa rodičia oboznámili so správnou výživou u detí a následnou hygienou dutiny ústnej, čím sa včas zachytia nedostatky, ktoré sa v rodinách touto neznalosťou dedia. Rodič príde s dieťaťom do ambulancie, kedy ho nič nebolí, nemá z toho traumatizujúci zážitok, ale naopak, získa správne informácie ako predísť zubnému ochoreniu svojho dieťaťa.

Ako často absolvovať preventívnu prehliadku?

  • dieťa - od 1 do 3 rokov (raz za 6 mesiacov)
  • dieťa - od 3 do 18 rokov (raz za 6 mesiacov)
  • dospelý - od 18 rokov (raz ročne)
  • počas tehotenstva - 2x (na začiatku 1. a 7. trimestra)