Ošetrenie v celkovej anestéze

Bezbolestné a nielen pre tých, ktorí sa boja vŕtačky.

Stomatologické ošetrenie pacientov v celkovej anestézii už dnes nie je nezvyčajná záležitosť. Platí to aj v našej ambulancii. O prednostiach takéhoto ošetrenia, ako aj o ďalších podrobnostiach viac hovorí doktor Ferenc Ivancso:

„Najčastejšie sú u nás takto ošetrovaní pacienti, ktorí majú panický a neprekonateľný strach zo stomatologického ošetrenia, pacienti s mentálnym postihnutím a nespolupracujúce deti."

Prečo pacienti vôbec vyhľadávajú toto ošetrenie?

„Najväčšie výhody pre pacienta spočívajú v pohodlí, v bezbolestnom ošetrení a v tom, že pacient z celého ošetrenia nič nevníma. Tento druh ošetrenia sa často využíva aj v prípade väčších, či dlhšie trvajúcich chirurgických zákrokov (napríklad pri zavádzaní väčšieho množstva implantátov alebo viacpočetnej extrakcii zubov). Ako som spomenul, ošetrenie je bezbolestné a riziká sú minimálne."

Samozrejme, komplikácie sa nikdy nedajú celkom vylúčiť.

„Hlavne u pacientov, ktorí sa liečia na chronické ochorenia (problémy s tlakom, srdcové choroby a pod), preto je vhodné, aby mal pacient predoperačné vyšetrenie. Ale nie je nevyhnutné. Pred samotnou anestéziou je nutná stručná anamnéza (t.j. predchádzajúce anestézie, užívané lieky, hlavne glukokortikoidy, alergia, prekonanie infarktu, resp. problémy so zrážanlivosťou krvi). Pred anestéziou sa ešte odporúča, aby pacient užil lieky na ukľudnenie."

Ako celý odborný zákrok vlastne prebieha a kto všetko je pri ňom prítomný?

Samozrejme, v prvom rade lekár a pacient. Kto ďalší, už približuje doktor Ivancso:

„K ošetreniu je prizvaný odborný anesteziológ, ktorý disponuje prístrojovým vybavením a zariadením na monitorovanie životných funkcií a spolu so sestričkou sú prítomní počas celej doby ošetrenia." 

Ak chce pacient na toto ošetrenie prísť sám bez doprovodu, môže tak urobiť. Ale ako doktor Ivancso dodáva, vždy je lepšie prísť s doprovodom.