Záchovná stomatológia

Orálne zdravie je stav charakterizovaný optimálnou hygienou, prevenciou a ošetrením chrupu, ktoré pacientovi zaručujú maximálny pocit spokojnosti so sebou samým.

Zdravý chrup spĺňa niekoľko nesmierne dôležitých funkcií - väčšina z nás si ako prvé na človeku všimne zuby a nos. Podvedome si ich všímame hlavne ak sa vymykajú z normy - teda ak je na nich niečo zvláštne.

Chrup okrem estetickej funkcie plní funkciu ideálneho funkčného mechanického spracovateľa potravy, avšak iba vtedy ak je kompletný. Našim pacientom dokážeme ponúknuť niekoľko alternatív kvalitného ošetrenia a vysvetliť im všetky výhody a nevýhody nami navrhovaných riešení. Používame vysokokvalitné materiály - skloionomérne cementy, kompoionoméry, kompozity a amalgámy v súlade s najnovšími poznatkami a trendmi v modernej stomatológii.

Na vytvrdzovanie svetlom tuhnúcich materiálov používame výlučne LED polymerizačné lampy.

K nadštandardným službám patrí ošetrenie vzduchovou abráziou Air Abrasion® vyznačujúce sa bezbolestnosťou bez podania anestézy a šetrným odstraňovaním kariéznych hmôt bez používania rotujúcich nástrojov.

Záchovná stomatológia je jednou zo základných oblastí zubného lekárstva

Zaoberá sa korigovaním defektov zubov (plombami, koreňovými výplňami), ale aj prevenciou v podobe pečatenia a podpory ústnej hygieny. Úlohou záchovnej stomatológie je udržať zuby živé a zdravé.

Zubný kaz začína v povrchovej časti zubu, pokiaľ však nie je odstránený, pokračuje stále hlbšie až k dreni zubu (dreň je mäkké tkanivo vnútri zubu, obsahujúce krvné cievy a nervy). Žiaľ, zubný kaz sa nedá liečiť, ak raz vznikne, dá sa len odstrániť spolu s poškodenou časťou zubu a zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu. Najlepšie je však predchádzať vzniku kazu správnou hygienou. Pri hygiene chrupu je potrebné zamerať sa na miesta, kde kaz vzniká najčastejšie (medzizubné priestory, jamky a krčková oblasť zubov).

Kaz zo začiatku postihuje len sklovinu, ale môže postupovať aj hlbšie a postihovať zubovinu. Ak kaz prenikne do zubnej drene, nastáva poškodenie koreňového systému zubu, čo vyžaduje endodontické ošetrenie. Zubný kaz sa najprv prejavuje bielymi odvápnenými zónami, potom tmavým sfarbením skloviny, následne až "dierami" v zube. Rozvinuté štádium zubného kazu môže viesť až ku úplnej strate zubu.

Podľa lokalizácie a závažnosti zubného kazu máme rôzne možnosti ako obnoviť formu a funkciu zubu. Ak je to možné, tak sa ložisko kazu odstráni pomocou zubnej vŕtačky. Pri zubnom kaze v blízkosti nervu sú však často potrebné ďalšie zákroky (napr. odstránenie zubného nervu s výplňou koreňového kanálika).

Endodoncia

Zubná dreň je tkanivo, ktoré obsahuje cievy a nervy. Nachádza sa vnútri zuba a v koreňových kanálikoch. Udržuje zub živý a citlivý. Najčastejšie je zubná dreň poškodená zubným kazom. Ak sa zubná dreň poškodí, reaguje zápalom a bolestivosťou. Niekedy môže bezbolestne odumrieť, ale táto odumretá zubná dreň môže sama po čase vyvolať zápal. Úlohou endodoncie je bezbolestné odstránenie poškodenej zubnej drene a zaplnenie koreňových kanálikov. Stomatológ pred a pri endodontických výkonoch používa viacero moderných prístrojov na diagnostiku tvaru, hĺbky a na vyčistenie, preliečenie a zaplnenie koreňového kanálika. 

Výplňové materiály

V súčasnosti najviac používané výplňové materiály sa rozdeľujú do troch hlavných skupín:

Amalgám

je najstarším výplňovým materiálom (používa sa viac ako 100 rokov). Je vynikajúcou výplňovou hmotou pre zadné zuby. Správne aplikovaný amalgám vytvára pevnú plombu s kvalitným prechodom medzi plombou a zubom. Nevýhodou amalgámu je nízky estetický efekt (plomba je tmavá) a potreba odvŕtania značnej časti zuba za účelom vytvorenia kónusovej diery, ktorá fixuje amalgámovú plombu v zube.

Fotokompozity

sa pri aplikácii nanášajú v tenkých vrstvách a polymerizujú UV lampou, alebo tuhnú samovolne (zmiešaním dvoch látok ). Umožňujú šetrnejšiu preparáciu zubu, odstraňuje sa iba poškodené zubné tkanivo. Nenarúša sa tak zdravé tkanivo zubu. Výhodou je aj to, že pacient môže hneď po dokončení jesť. Pri ich aplikácii musí stomatológ zabezpečiť suchosť ošetrovaných plôch.

Skloionomérne cementy

Ich hlavnou výhodou je dobrá priľnavosť k zubu a výborný preventívny účinok, pretože zároveň vylučujú fluór (fluoridové ióny), ktorý podporuje remineralizáciu. Použitie skloionomérneho cementu nevyžaduje absolútne suché plochy, preto sa tento materiál dá použiť aj na miestach, kde nie je možné zabezpečiť suché prostredie, napríklad pri krčkových kazoch. Aplikujú sa hlavne pri hlbokých kazoch.