Slovak English

Služby

Preventívna stomatológia Preventívna stomatológia

Preventívnou stomatológiou dosahujeme výrazné zníženie kazovosti chrupu našich pacientov.

Dentálna hygiena Dentálna hygiena

Dentálna hygiena je stomatologický odbor, ktorý sa zaoberá preventívnou starostlivosťou o ústnu hygienu

Záchovná stomatológia Záchovná stomatológia

Orálne zdravie je stav charakterizovaný optimálnou hygienou, prevenciou a ošetrením chrupu, ktoré pacientovi zaručujú maximálny pocit spokojnosti so sebou samým.

Protetická stomatológia Protetická stomatológia

Úlohou protetickej stomatológie je náhrada strateného zuba resp. zubov a ich doplnenie do funkčne a esteticky vyhovujúceho celku.

Stomatologická chirurgia Stomatologická chirurgia

V ostatnom čase pribúda pacientov, ktorí požadujú práve toto ošetrenie. Ročne podľa dokumentácie implantuje cca 90 implantátov.

Ošetrenie v celkovej anestéze Ošetrenie v celkovej anestéze

Stomatologické ošetrenie pacientov v celkovej anestézii už dnes nie je nezvyčajná záležitosť. Platí to aj v našej ambulancii.

PRACUJEME V REŽIME OP
OČKOVANÍ, TESTOVANÍ, PREKONANÍ COVID