Implantáty

Implantáty systému IMPLADENT ® sú vyrábané z technicky čistého titánu s rôznou povrchovou úpravou v intraosseálnej časti.

Samorezný skrutkový tvar implantátov významne prispieva k dosiahnutiu vysokej primárnej stability zavedeného implantátu. Bioaktívny povrch implantátu, ktorý systém ponúka v dvoch variantoch, urýchľuje proces vhojenia a zabezpečuje vznik pevnej väzby medzi kostným tkanivom a povrchom implantátu - osseointegracia. Osseointegrovaný implantát zaisťuje rovnomerné rozloženie mechanického napätia na rozhraní kostného tkaniva a implantátu pri jeho zaťažení, a tým prispieva k jeho dlhodobej funkčnej spoľahlivosti.

Systém IMPLADENT poskytuje implantáty s troma priemermi. Štandardný priemer 3,7 mm umožňuje univerzálne použitie pre väčšinu indikácií. Široký priemer 5,1 mm je určený pre prípad, kde je očakávané zvýšené zaťaženie implantátu, najmä pre distálne úseky. Úzky priemer implantátov 2,9 mm umožňuje implantáciu do veľmi úzkeho alveolárneho výbežku. Implantáty s takými priemermi sú dodávané v odstupňovaných dĺžkach L = 8-18 mm.

Priemer a dĺžka implantátu má zásadný význam nielen z hľadiska dosiahnutia primárnej stability implantátu, ale najmä pre optimálny prenos žuvacích síl cez rozhranie medzi zaťaženým implantátom a kostným lôžkom. Pri voľbe dĺžky a priemeru implantátov počas predoperačnej analýzy je potrebné brať do úvahy popri bežných kritérií aj skutočnosť, že zmena v priemere implantátu je významnejší pre zníženie kritického zaťaženia kosti ako zmena jeho dĺžky. 

Povrchová úprava implantátov

Z hľadiska úpravy intraosseálnej časti implantátu systém ponúka tri druhy povrchov titánových implantátov: Implanát s chemickou úpravou povrchu STI-Bio je prvý implantát spájajúci výhody samorezného tvaru implantátu s bioaktivným povrchom. Skracuje dobu vhojenia, vykazuje vynikajúce osseokondukčné vlastnosti a vysokú primárnu stabilitu implantátu. Bioaktívny povrch umožňuje priamu pevnú väzbu s kostným tkanivom zaručuje rovnomerné rozloženie mechanického napätia na rozhraní kostného lôžka a zaťaženého implantátu.

Pieskovaný povrch implantátov (TiO2), ktorý v spojení so samorezným tvarom skrutkového implantátu STI, je efektívne najmä v kvalitnej denznej kosti (D1-D2), kde je zabezpečená vysoká konkurencia medzi implantátom a kostným lôžkom.

Implantáty s povlakom apatitu sú vyrábané v tvare skrutkových SHA alebo valcových VHA implantátov. Apatitový bioaktívny povlak prispieva k ukotveniu implantátu v kostnom lôžku, zaisťuje väčšiu primárnu stabilitu implantátu aj v menej kvalitnej kosti (D3-D4) a zväčšuje toleranciu k formálnej kongruencii pri chirurgickom postupe. Môže byť odporúčaný najmä do kosti s nízkou denzitou, spongióznou kostou, alebo do augmentátu prípadne pri nie úplne kongruentnom lôžku implantátu. Valcový tvar tohto typu implantátu umožňuje ľahkú inserkciu s vysokou primárnou stabilitou aj v menej prístupných distálnych úsekoch.

Materiál IMPLADENT ®

  • čistý titán (ISO 5832-2) titánová zliatina (ISO 5832-3)

Tvar implantátov IMPLADENT ®

  • skrutkový

Povrch implantátov IMPLADENT ®

  • bioaktívne titán pieskovaný titán hydroxyapatit

Rozmery implantátov IMPLADENT ®

  • 2.9 mm, dĺžky 10, 12, 14, 16 mm
  • 3.7 mm, dĺžky 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm
  • 5.1 mm, dĺžky 8, 10, 12, 14, 16 mm
  • 4,4 mm, dĺžky 10,12,14,16, mm
  • 5,6 mm, dĺžky 10,12,14,16, mm