Slovak English

Stav k 1.7.2020 foto Ing. Laco Kuštek

Ošetrenie pacientov za prísnych hygienických podmienok od 07:00 do 13:00
tel.č. 035/6500837