Protetická stomatológia

Úlohou protetickej stomatológie je náhrada strateného zuba resp. zubov a ich doplnenie do funkčne a esteticky vyhovujúceho celku.

Dôležité je uspokojiť nároky našich klientov v čo najkratšom čase a čo najširším portfóliom produktov a služieb. Úzka spolupráca s technikmi zubného laboratória JAS-Star, sídliaceho v spoločných priestoroch so zubnou ambulanciou umožňuje vyhotovenie zubných náhrad vo veľmi krátkom čase, nakoľko zubné laboratórium zhotovuje všetky výrobky exkluzívne len pre našu ambulanciu.

Bezprostredný kontakt našich zubných technikov s lekárom a jeho pacientmi je zárukou vysokej kvality protetických prác.

Naša každodenná prax dokazuje, že obrovskou výhodou je schopnosť vyhotoviť protetické náhrady nadštandardne do 24 aleb 48 alebo 72 hodín po vzájomnej dohode s pacientom.

Využívame najnovšie technológie. Príkladom je systém pružných bez kovových parciálnych snímateľných protéz FLEXITE®. Našim pacientom vieme ponúknuť širokú paletu riešení vrátane vyhotovenia zásuvných spojov v konštrukcii čiastočne snímateľných náhrad či sklených pilierov pri protetickom riešení anatomicky nevhodných pomerov.

Z fixných protetických prác sú samozrejmosťou celo keramické kovokeramické korunky a mostíky využitím keramiky NORITAKE®, fazetové korunky a mostíky, všetky s možnosťou využitia sklených pilierov ZX-27®.

Snímateľné protetické práce

  • horná a dolná totálna náhrada
  • parciálne náhrady s využitím zásuvných spojov
  • parciálne náhrady kotvené na implantátoch

Fixné protetické práce

  • korunky: kovokoremické, celokeramické, fazetové
  • fixné mostíky: kovokeramické, celokeramické a fazetové

Pri protetickom riešení anatomicky nevhodných pomerov v dutine ústnej využívame sklené piliere alebo implantáty.