Slovak English

Audio / Video

Ošetrenie pacientov za prísnych hygienických podmienok od 07:00 do 13:00
tel.č. 035/6500837