Stomatologická chirurgia

MUDr. Starzyk má s implantátmi skúsenosti vyše 20 rokov.

V ostatnom čase pribúda pacientov, ktorí požadujú práve toto ošetrenie. Ročne podľa dokumentácie implantuje cca 90 implantátov. Sú to pacienti, ktorým sa nahradili straty jednotlivých zubov hlavne v hornom frontálnom úseku chrupu. Prevažne sú to starší pacienti, ktorí mali problémy s retenciou celkovej snímacej protézy a tak sa fixácia protézy zabezpečila dvomi, alebo tromi implantátmi, čiže sa jednalo o variantu hybridnej celkovej náhrady fixovanej implantátmi. V ambulancii majú aj prípady, kedy pacient neznáša nosiť celkovú snímaciu protézu a nebol ochotný ďalej trpieť ten osobný diskomfort a spoločenskú ujmu. Týmto pacientom sa vyhotovia fixné mostíky, fixované na 6 implantátoch v jednej čeľusti.

K veľkej spokojnosti pacientov je to najefektnejšie riešenie.

V posledných desaťročiach sa napriek veľkým problémom prejavil vývoj implantátov v stomatologickej oblasti ako veľmi úspešný. Ak chceme chýbajúci zub nahradiť mostíkom, je nutné susedné dva zuby obrúsiť tak, aby sa na ne mohol mostík upevniť. Pritom sa môže stať, že bude nutné obrúsiť úplne zdravé zuby. Modernou alternatívou sú v takomto prípade zubné implantáty. Sú to vlastne "skrutky" osadené do kosti čeľuste. Dokážu nahradiť jednotlivé zuby, skupiny zubov, aj celý chrup. Zubné implantáty rôznym spôsobom otvárajú cestu na vyhnutie sa bezzubosti resp. snímateľnej protéze.

Ako fungujú implantáty?

Zubné implantáty spôsobili zmenu v zubnom lekárstve. Implantáty predstavujú umelú náhradu zubných koreňov, ktoré bolizničené. Na implantát sa zavádza pilier, ktorý tvorí základ na pripevnenie nového zuba. Umelý zub je teda zakotvený podobne ako zdravý zub. Je to jediný spôsob ako získa implantát pevnosť a plnú funkčnosť porovnateľnú s pôvodnými zubami. Tento jednoduchý zákrok dokáže zvýšiť Vašu sebadôveru a vylepšiť Váš vzhľad.

Ako prebieha ošetrenie?

  • najskôr vám lekár urobí prvé vstupné vyšetrenie a taktiež zhotoví rontgenové snímky
  • zavedenie implantátu - tento postup sa obvykle urobí počas jednej návštevy v ambulancii. Tento zákrok je viac menej bezbolestný a rýchly. Implantát potrebuje dva až tri mesiace na začlenenie sa do kosti
  • akonáhle sa implantát vyhojí nasleduje druhá fáza - nasadenie piliera. Pilier predstavuje malý „šrôbik“, ktorý vystupuje z ďasna. Na pilier sa potom jednoduchým spôsobom upevní umelý keramický zub. Na pohľad nerozoznateľný od pôvodných zubov a pevný pri zhryze.
  • krásny výsledok - nový zub by mal byť ako pravý a ako pravý fungovať. Aj naďalej dodržujte zubnú hygienu, aby vaše zuby a ďasná boli zdravé.

AK NEZNESIETE PROTÉZU, TAK TOTO JE RIEŠENIE PRE VÁS.

Branemarkov mostík je špeciálna zubná náhrada, ktorá esteticky a funkčne rieši stratu všetkých zubov, a to ako v čeľusti, tak aj v sánke. Náhrada sa upevňuje našrubovaním na niekoľko implantátov zasadených do kosti v predných partiách zubného oblúku. Branemarkov mostík tvorí kovová konštrukcia v kombinácií s keramickou alebo živicovou bázou. Výhodou je, že vďaka spôsobu upevnenia je možnosť náhradu kedykoľvek vybrať, upraviť, opraviť, či vyčistiť a znovu našrubovať.

Pre koho je Branemarkov mostík vhodný

Pre všetkých pacientov, ktorí majú bezzubú čeľusť a pritom stratu zubov nechcú riešiť celkovou náhradou. Zhotovenie tejto náhrady je možné všade, kde je dostatočná kosť, ktorá je nevyhnutná pre zavedenie implantátov. So všetkými pacientmi sa zoznámi lekár po vstupnom vyšetrení a analýze.

Čo predchádza zavedeniu Branemarkovho mostíka

Nasadeniu predchádza dôkladné vyšetrenie čeľusti, sánky a ďasna, RTG, CT vyšetrenie, prípadne aj extrakcia ostatných zubov. Pre kotvenie mostíka sa používajú 4-5 implantátov. Implantáty sú dostatočne spoľahlivé, takže pokiaľ pacient má ešte nejaké zuby, ale sú v horšom stave, je vhodnejšie ich odstrániť. Riešenie pomocou implantátov je potom omnoho lepšie, ako keď sa kombinujú implantáty so zbytkovými zubami. S možným spôsobom riešenia a nevyhnutnými krokmi, pacienta oboznámi lekár počas individuálnej konzultácie.

Komu implantáty odporúčame?

Implantáty odporúčame úplne všetkým ľuďom. Ich pomocou sa dá riešiť - vyplňovanie medzier, veľkých i malých, ale i doplnenie skráteného zubného oblúka. Implantáty odporúčame i ľuďom úplne bezzubým. O konkrétnom použití vždy rozhoduje lekár na základe celkového zdravotného stavu pacienta.

Ako dlho implantáty vydržia?

Do určitej miery to bude závisieť od Vás. Podľa pokynov musíte dbať o pravidelnú a dôkladnú ústnu hygienu. Dodržiavanie ústnej hygieny je naprosto nutné! V zanedbanej ústnej dutine by mohol implantát narobiť viac škody ako dobra. Záruka na implantáty je desať rokov, ktorú poskytuje výrobca. Ak sa budete riadne starať o Váš úsmev, implantáty Vám budú slúžiť do konca Vášho života.

Súbory na stiahnutie

V našej ambulancii vykonávame všetky zákroky v rozsahu dentoalveolárnej chirurgie - chirurgickými extrakciami počnúc, pokračujúc transalveolárnymi extrakciami, egalizáciami alveolu, frenulektómiami, cystektómiami, resekciami koreňového hrotu, alveolárnej a intermaxilárnej fixácie pri zlomeninách čeľuste a sánky.

Poresorb - TPC

Resorbovatelný materiál pre regeneráciu kostného tkaniva

  • resorbovateľnosť
  • vysoká fázová čistota
  • osteokonduktivita
  • stabilita v defekte

Balenie: 0,5g 1,0g

Veľkosť: 0,16-0,3 mm; 0,3-0,6 mm; 1,0-2,02 mm