Slovak English

Ordinujeme každú sobotu 08:00 - 13:00

Ošetrenie pacientov za prísnych hygienických podmienok od 07:00 do 13:00
tel.č. 035/6500837